گران شدن پیامک با تبصره 15

زمان انتشار : 94 روز قبل

با توجه به اینکه از تاریخ 7 تیر نود و هفت تبصره 19 برداشته شده است ولی طبق دستور جدید کلیه پیامک ها با اعمال تبصره 15 گران خواهد شد مبلغ قطعی هر پیامک با توجه به این تبصره بعد از اعلام اپراتور ها اعمال خواهد گردید